Monet ajattelevat, että maailma [on] jaettu kahtia. On päivä ja on yö, on valo ja pimeä, (…)